TITLE
 
Title
กระจกเทมเปอร์ทำมาจากกระจกอะไร
URL
https://www.smg-con.co.th
Description
กระจกนั้นมีอยู่หลายประเภท มีลักษณะ และคุณสมบัติรวมถึงความเหมาะสมในการนำมาใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
กระจกเทมเปอร์ เป็นการเรียกชื่อกระจกประเภทหนึ่งตามขั้นตอน หรือกรรมวิธีของการผลิตกระจกประเภทนี้ ซึ่ง กระจกเทมเปอร์ ก็คือการนำกระจกมาทำให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเอง

กระจกที่สามารถนำมาผลิตเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์คือกระจกแผ่นเรียบเกือบทุกชนิดไม่ว่ากระจกนั้นจะผลิตด้วยกระบวนต่างๆ เช่น
- กระบวนการเพลท (Plate Process)
- กระบวนการชีท (Sheet Process)
- กระบวนการโฟลท (Float Process)

แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่ากระจกนั้นต้องมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เหมาะสม เช่น ไม่มีส่วนประกอบของแร่เงินมากเกินไป เป็นต้น

เมื่อมีการนำกระจกทั่วไปมาผลิตเป็นกระจกเทมเปอร์แล้ว กระจกที่ผลิตจากกระบวนการดังกล่าวจะมีหลายประเภทออกไปอีก ดังนี้
- กระจกใส (Clear Glass)
- กระจกใสพิเศษ (Super Clear Glass)
- กระจกทิ้น (Tinted Glass) เช่น กระจกสีชาอ่อน (Grey Tinted Glass) กระจกสีชาเข้ม (Dark Grey Tinted Glass) กระจกสีเขียว (Green Tinted Glass) กระจกสีบรอนซ์ (Bronze Tinted Glass) กระจกสีฟ้า (Blue Tinted Glass) เป็นต้น

การผลิตกระจกเทมเปอร์จากกระจกลวดลาย
สำหรับกระจกลวดลาย (Pattern Glass) หากมีด้านหนึ่งของกระจกเรียบพอที่จะไม่ทำอันตรายต่อลูกกลิ้งเซรามิคในเตาอบกระจกนิรภัยเทมเปอร์ ก็สามารถผลิตเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ได้เช่นกัน (เนื่องด้วยกระจกทั่วไปเกือบทั้งหมด ยกเว้นกระจกลวดลาย ผลิตด้วยกระบวนการโฟลท)

มาตรฐานการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ จะต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. TIS965-2537) เพื่อให้สามารถไว้ใจในคุณภาพและความปลอดภัยได้มากที่สุด

กระจกนิรภัยเทมเปอร์มีความปลอดภัยมากกว่ากระจกทั่วไป และมีความแข็งแกร่ง หากคุณต้องการกระจกที่ใช้ในการทำหน้าต่าง หรือในส่วนที่ต้องการความทนทาน กระจกเทมเปอร์ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้เป็นอย่างดี
Tag.1
กระจกเทมเปอร์
Tag.2
Tag.3
Tag.4
Keyword
:
Views
143
Category
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง
Posted time
[วันที่โพสต์: 9 ก.ย. 2561 22.26 น.]
Update time
[อัพเดตล่าสุด: 9 ก.ย. 2561 22.26 น.]
 
 
 

การศึกษา (20)
กีฬา (0)
ข่าว-สื่อ (0)
คอมพิวเตอร์ (0)
ชอปปิ้ง (24)
ท่องเที่ยว (3)
ธนาคาร-การเงิน (0)
ธุรกิจ (62)
บันเทิง (0)
มือถือ (0)
ยานยนต์ (8)
ศิลปะ-วัฒนธรรม (0)
สัตว์เลี้ยงและต้นไม้ (0)
สุขภาพ (5)
หน่วยงานราชการ (0)
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง (3)
อินเทอร์เน็ต (13)
อื่นๆ (219)
เกมส์ (0)
เว็บไซต์ต่างประเทศ (1)
โปรโมทเว็บไซต์ (1)
โรงแรม (0)
     


Coryright @ http://oldjewstellingjokesapp.com