TITLE
 
Title
ตรวจตรารถยก forklift เมื่อเลิกงาน
URL
http://thaiforkliftmarket.com
Description
พื้นที่การจัดเก็บสินค้า เราคือกลุ่มวิศวกร forklift ผู้มุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้งให้ขับเดินหน้าขึ้นเนินต้องสำรวจว่าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ตรวจสอบรถยกทุกวัน หากมีจุดผิดปกติให้รายงานผู้รับผิดชอบ ห้ามใช้รถยกที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยแต่เวลาลงเนินให้ถอยหลังลงส่วนกรณีที่ขับขึ้นเนินโดยไม่มีของบรรทุก ขายรถโฟล์คลิฟท์ โดยต้องมีการวางแผนล่วงหน้าถึงความเหมาะสมและความพร้อมของตำแหน่งที่จะวางซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะเท่านั้นต้องแน่ใจว่ารถยกได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม ก่อนและหลังการยกงาขึ้น/ลงอย่าใช้รถยกขับแข่งกันชั้นวางมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของวัสดุหรือสิ่งของหรือไม่กำหนดเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผู้ขับขี่และพนักงานคนอื่นรีบรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุผิดปกติให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีเพื่อสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ทันทีตรวจสอบความเรียบร้อยของแบตเตอรี่ควรจำกัดความเร็วในการขับขี่ forklift ให้ขับรถถอยหลังขึ้นและเมื่อลงเนินให้ขับเดินหน้าควรปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่

Tag.1
forklift
Tag.2
Tag.3
Tag.4
Keyword
:
Views
1625
Category
โปรโมทเว็บไซต์
Posted time
[วันที่โพสต์: 9 พ.ย. 2558 22.36 น.]
Update time
[อัพเดตล่าสุด: 9 พ.ย. 2558 22.36 น.]
 
 
 

การศึกษา (20)
กีฬา (0)
ข่าว-สื่อ (0)
คอมพิวเตอร์ (0)
ชอปปิ้ง (24)
ท่องเที่ยว (3)
ธนาคาร-การเงิน (0)
ธุรกิจ (62)
บันเทิง (0)
มือถือ (0)
ยานยนต์ (8)
ศิลปะ-วัฒนธรรม (0)
สัตว์เลี้ยงและต้นไม้ (0)
สุขภาพ (5)
หน่วยงานราชการ (0)
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง (3)
อินเทอร์เน็ต (13)
อื่นๆ (220)
เกมส์ (0)
เว็บไซต์ต่างประเทศ (1)
โปรโมทเว็บไซต์ (1)
โรงแรม (0)
     


Coryright @ http://oldjewstellingjokesapp.com