TITLE
 
Title
หลักในการใช้งานโต๊ะทำงาน ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
URL
https://www.ktschooldesk.com
Description
แม้ว่า โต๊ะครู จะมีไว้สำหรับเตรียมสอน และทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แต่การรักษาความสะอาดโต๊ะครู และใช้งานอย่างถูกต้องก็มีความสำคัญในการยืดอายุของโต๊ะอย่างมาก

ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นดูแลรักษา ทำความสะอาดโต๊ะ และใช้งานโต๊ะครูอย่างเหมาะสมด้วย โดยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

การดูแลโต๊ะ
ควรศึกษาวิธีดูแลโต๊ะของตนเองอย่างถูกวิธี เช่น โต๊ะไม้ ควรดูแลอย่างไร โต๊ะเหล็กควรดูแลอย่างไร หรือหากมีกระจก ควรทำความสะอาดอย่างไร หรือต้องระวังอะไรบ้าง

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควรจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เผื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวก หยิบมาใช้ได้ถูกต้องในทันที และป้องกันปัญหาความวุ่นวายในกรณีฉุกเฉิน

การเห็นแก่ส่วนรวม
ไม่เพียงแต่ใช้งาน แต่ต้องดูแลรักษาด้วย เนื่องจากโต๊ะครูเป็นทรัพย์สินของโรงเรียน ที่ครูจะต้องช่วยดูแลรักษาด้วยเช่นกัน

ทำความสะอาดสม่ำเสมอ
หมั่นทำความสะอาดและจัดระเบียบโต๊ะครูสม่ำเสมอ อาจตั้งเป็นเวลาอาทิตย์ละครั้ง หรือทำเมื่อมีเวลาว่าง นอกจากจะได้ความสะอาด ระเบียบเรียบร้อยแล้ว ก็ยังช่วยให้เราจัดการกับเอกสารเก่า หรือทำให้โต๊ะในปัจจุบันพร้อมใช้งานที่สุดได้

แยกอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน
โต๊ะครูจะมีลิ้นชักจำนวนมาก ควรแยกประเภทเอกสาร อุปกรณ์ และของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน ไม่เอามาปนกัน หากกลัวจำไม่ได้ หรือสับสน อาจทำป้ายบอกเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกขึ้น การทำเช่นนี้ จะเป็นการจักระเบียบที่ดี และป้องกันปัญหาต่างๆ ได้

หากโต๊ะของคุณมีข้าวของ หรืออุปกรณ์จำนวนมาก อาจใช้แฟ้มเก็บเอกสาร หรืออุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบบนโต๊ะ ก็ช่วยให้โต๊ะมีระเบียบมากขึ้น หาของได้ง่ายขึ้น และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ และนอกจากการใช้งานแล้ว ก็อย่าลืมดูแลรักษาโต๊ะด้วยนะคะ
Tag.1
โต๊ะครู
Tag.2
Tag.3
Tag.4
Keyword
:
Views
89
Category
การศึกษา
Posted time
[วันที่โพสต์: 14 มิ.ย. 2561 22.46 น.]
Update time
[อัพเดตล่าสุด: 14 มิ.ย. 2561 22.46 น.]
 
 
 

การศึกษา (20)
กีฬา (0)
ข่าว-สื่อ (0)
คอมพิวเตอร์ (0)
ชอปปิ้ง (24)
ท่องเที่ยว (3)
ธนาคาร-การเงิน (0)
ธุรกิจ (62)
บันเทิง (0)
มือถือ (0)
ยานยนต์ (8)
ศิลปะ-วัฒนธรรม (0)
สัตว์เลี้ยงและต้นไม้ (0)
สุขภาพ (5)
หน่วยงานราชการ (0)
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง (3)
อินเทอร์เน็ต (13)
อื่นๆ (219)
เกมส์ (0)
เว็บไซต์ต่างประเทศ (1)
โปรโมทเว็บไซต์ (1)
โรงแรม (0)
     


Coryright @ http://oldjewstellingjokesapp.com